Disclaimer

E-mail

mijnCLIC is onder meer bereikbaar via de e-mail. De verzending van e-mailberichten is echter nooit 100% veilig. Door vertrouwelijke en / of gevoelige informatie zonder encryptie via de e-mail naar ons te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt.

Geen garanties

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie en is een vorm van dienstverlening voor de deelnemers van CLIC. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. Evenmin garanderen wij dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.

Geen aansprakelijkheid

Wij kunnen niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. In geen geval is CLIC, haar aandeelhouders en/of werknemers, aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.

Geen relatie

Door de kennisneming van de inhoud van deze website, aanmelding voor nieuwsbrieven of het verzenden van informatieverzoeken ontstaat geen relatie van enigerlei aard tussen mijnCLIC en de ontvanger van de informatie.

Hyperlinks

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden. mijnCLIC geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat wij de inhoud daarvan sponsoren of onderschrijven. mijnCLIC wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Wijzigingen

mijnCLIC heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door mijnCLIC worden gewijzigd.